- ONLINE AGENDA - 

Goed nieuws! De online agenda is vanaf donderdag 18/06/2020 opnieuw beschikbaar.
Opgelet!

Om veiligheidsredenen:

- Kan je  enkel online afspraken inplannen als je geen symptomen hebt die verwant zijn aan het coronavirus.

- Kan je geen online afspraak maken als je terugkomt uit een oranje of rode zone. In dat geval bel je naar de praktijk.

- Moet je steeds een reden van afspraak opgeven.

- Indien je wel klachten hebt die verwant zijn aan het coronavirus, dan kan je je afspraak telefonisch maken.
  Wij voorzien een plaats op een afzonderlijke raadpleging.

- NIEUW: Testdorp Spoor Oost voor patiënten zonder symptomen die terugkeren uit een rode/oranje zone, of die een code kregen van het contacttracingcenter. Klik hier voor meer info!

Bedankt om hier voor ieders veiligheid rekening mee te houden!

COVID - 19 FLOWCHART

Denk je besmet te zijn met het coronavirus, of denk je dat iemand in jouw omgeving besmet is? Heb je vragen over testing? Kom je terug vanuit het buitenland? Raadpleeg onze handige flowchart die je wegwijs maakt.


BELANGRIJK BERICHT I.V.M. DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN DE PRAKTIJK


Beste patiënt

Vanaf 4 mei 2020 hebben wij de praktijk terug opgestart, na enkele weken lang hoofdzakelijk telefonisch beschikbaar geweest te zijn, wegens de COVID pandemie.
Om ieders veiligheid te waarborgen, hebben wij enkele veiligheidsmaatregelen getroffen. Hier een korte opsomming van de belangrijkste zaken:

- Als je een afspraak hebt voor een niet- coronagerelateerde klacht, maar je ervaart toch een of meer van de volgende symptomen, gelieve ons dan voor je afspraak op te bellen: koorts, hoesten, keelpijn, neusloop of een verstopte neus, niezen, moeilijk ademhalen, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, verminderde reukzin, verminderde smaakzin, buikklachten (misselijkheid, diarree of braken).
- Mensen die mogelijks besmet zijn met corona worden tijdens een afzonderlijke raadpleging geholpen, zodat zij niet samen met andere patiënten in de wachtzaal zitten.
- Mensen die niet eerlijk zijn over mogelijke coronasymptomen of die deze bewust verzwijgen, zullen later niet langer welkom zijn in de praktijk. Het met opzet in gevaar brengen van het zorgpersoneel en oudere en/of zieke mensen binnen onze praktijk vinden wij onaanvaardbaar. Deze maatregel hebben wij jammer genoeg moeten nemen omdat dergelijke situaties zich al hebben voorgedaan.


Ondanks deze strenge maatregelen, kijken wij ook uit naar een verdere normalisatie van onze samenleving en staan wij hier allemaal paraat om jullie zo goed en zo veilig mogelijk verder te helpen.
Zorg goed voor elkaar en voor jezelf!

De enige correcte informatie over het coronavirus vind je hier.


Informatie over wat te doen bij thuisisolatie vind je hier.

Klik hier voor informatie over de bereikbaarheid van een huisarts buiten de openingsuren van de praktijk.

OPROEP TOT DONEREN VAN BESCHERMINGSMATERIAAL!

Er is nog steeds een groot tekort aan beschermingsmateriaal voor zorgverleners. Zij die dagelijks in de frontlijn staan in ziekenhuizen, wachtposten, woonzorgcentra, kinderopvang, instellingen voor mensen met een beperking, thuisverpleging, thuiszorg enzovoort hebben onvoldoende toegang tot materiaal om zichzelf tegen het COVID-19 virus te beschermen.

Daarom deze oproep:

Heb je thuis nog mondmaskers of handontsmetting? Bezorg het dan aan je thuisverpleegkundige, je zorgkundige, te huisarts, een ziekenhuis,...
... 1000 x DANK!

ANTWERPEN HELPT!


Heb je HULP nodig tijdens deze coronacrisis? Bijvoorbeeld voor boodschappen, apotheek, uitlaten van de hond,...

DE STAD ANTWERPEN ZOEKT HULP VOOR JOU


mail naar antwerpenhelpt@antwerpen.be
of bel:
0800 670 10

BABBELLIJN VOOR ANTWERPENAARS

Bij veel mensen begint deze periode zwaar te wegen. Mensen in de straat hebben angsten, zijn eenzaam of geïsoleerd.

Heb je nood aan een goed gesprek vanuit uw kot?
Bel dan naar de gratis Babbellijn voor Antwerpenaars:
03 376 46 48

Voor een luisterend oor, een babbel en indien nodig een advies rond een gerichte doorverwijzing naar hulpverlening.